به گزارش اکونا پرس،

دوشنبه مورخ 98/12/19، کالاهای آیزوریسایکل، حلال 400، حلال 402، حلال 406، حلال 410 و حلال 502 پالایش نفت اصفهان، آیزوریسایکل، آیزوفید، حلال 402 و حلال 404 پالایش نفت تبریز، آیزوریسایکل، آیزوفید، بلندینگ نفتا حلال 410، حلال 404 و نفتای سنگین تصفیه نشده پالایش نفت شیراز و میعانات گازی پتروشیمی رازی در رینگ داخلی و ته مانده تصفیه شده برج تقطیر پالایش نفت شازند (ATR-140)، حلال 402 پالایش نفت اصفهان، نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، نفتای سبک، نفتای ترش و نفتای میانی شرکت نفت ستاره خلیج فارس و نفتای سنگین و نفتای سبک پالایش نفت آبادان در رینگ بین الملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران عرضه خواهد شد.