به گزارش اکونا پرس،

به نقل از مدیریت ارتباطات ایران، روز جاری نوبت به هفدهمین عرضه اولیه امسال فرابورس رسید که با عرضه بخشی از سهام شرکت سیمان ساوه و کشف قیمت هر سهم این شرکت به ارزش 23 هزار و 500 ریال در نماد «ساوه» انجام شد.

در این عرضه، تعداد یک میلیون و 618 هزار و 395 کد معاملاتی مشارکت کردند که به یک میلیون و 602 هزار و 608 کد، فرایند تخصیص سهم در حال انجام است.

دامنه قیمت در عرضه اولیه ساوه که با روش ثبت سفارش صورت گرفت از مبلغ 22،500 تا 23,500 ریال تعیین شده بود که هر سهم شرکت سیمان ساوه در سقف این دامنه، قیمت خورد.

همچنین با هدف بهره‌مندی دارندگان واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری از مزایای عرضه‌های اولیه، در نظر گرفته شده است که روز کاری پس از عرضه اولیه، تعداد 6 میلیون و 500 هزار سهم ساوه به صندوق‌های سرمایه‌گذاری با قیمت ثابت کشف‌شده در فرایند عرضه اولیه، عرضه شود.

از سوی دیگر، کارگزاری صباتامین علاوه بر آنکه مدیر این عرضه بود، به عنوان متعهد خرید، تعهد خرید 50 درصد از سهام ساوه در روز عرضه اولیه را داد.

گفتنی است شرکت سیمان ساوه مهرماه سال جاری در گروه سیمان، آهک و گچ در بازار دوم فرابورس ایران پذیرش و شانزدهم بهمن‌ماه نیز درج شد.