به گزارش اکونا پرس،

خاطر نشان می‌گردد در بازار عمده فروشی برق نمادهای بارپیک روزانه، بارپایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه 99/08/17و 99/08/18 و 99/08/19 و نمادهای بار پیک هفتگی، بار پایه هفتگی، میان باری هفتگی و کم باری هفتگی99/09/15 گشایش یافتند. همچنین در بازار عمده فروشی برق نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه 99/07/23 پایان جلسه معاملاتی امروز متوقف شده و فرآیند تحویل آن‌ها آغاز گردید.

همچنین در جلسه معاملاتی آتی (یکشنبه 99/07/20) در تابلوی برق بازار فیزیکی بورس انرژی ایران، 50،000 کیلووات در هر ساعت برق توسط شرکت‎ تولید نیروی برق شهدای پاکدشت (دماوند)  برای دوره تحویل ماهانه آبان عرضه خواهد شد.