به گزارش اکونا پرس،
در اطلاعیه صادره از سوی مدیریت پذیرش و بازاریابی بورس کالای ایران آمده است که پذیرش کالای قیر تولید شرکت کیمیاگران قیر پویا پس از بررسی مدارک و مستندات در دویست و شصت و ششمین جلسه کمیته عرضه مورخ ۱۳۹۹.۰۷.۲۰ در بازار اصلی بورس کالای ایران مورد تصویب قرار گرفت.
 
همچنین در این جلسه، کمیته پذیرش و بازاریابی بورس کالا پس از بررسی مدارک و مستندات، کالای دو اتیل هگزانول به مقدار ۲۰۱۳ تن تولید شرکت Kriscon Chemicals کشور تایوان، عرضه کننده شرکت پتروشیمی شازند را در بازار اصلی بورس کالای ایران پذیرش کرد.
براساس مصوبات جلسه اخیر کمیته مذکور، پذیرش کالای شمش روی تولید شرکت آذر شیمی رازی، پس از بررسی مدارک و مستندات در بازار اصلی بورس کالا مورد تصویب قرار گرفت.