به گزارش اکونا پرس،

خاطر نشان می گردد در بازار عمده فروشی برق نمادهای بارپیک روزانه، بارپایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه 99/12/19 گشایش یافتند. همچنین در بازار عمده فروشی برق نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه 99/11/23 پایان جلسه معاملاتی امروز متوقف شده و فرآیند تحویل آن‌ها آغازگردید.

همچنین در جلسه معاملاتی آتی (دوشنبه 99/11/20) در تابلوی برق بازار فیزیکی بورس انرژی ایران، 176،000 کیلووات در هر ساعت برق توسط شرکت‎های توسعه منابع آب و نیروی ایران-گتوند، تولید نیروی برق پرند مپنا و تولید نیروی برق نیروگاه شهدای پاکدشت(دماوند)  برای دوره تحویل روزانه بهمن ماه و روزانه و ماهانه اسفند ماه عرضه خواهد شد.