به گزارش اکونا پرس،

 ارزش کل معاملات بورس تهران از ۹۴ میلیارد ریال فراتر رفت که طی ۳ هزار نوبت معاملاتی انجام شد.

نماد‌های پر بیننده معاملات امروزنماد فولاد، کگل، شبندر، فایرا، فباهنر، شپنا با روند صعودی و نماد همراه با روند نزولی کار خود را آغاز کرد.

شاخص کل فرابورس در آغاز معاملات با ۴۰.۱۶ واحد رشد به پله ۱ هزار و ۶۴ واحد رسید که براین اساس ارزش کل معاملات از ۲۳۰ میلیارد ریال فراتر رفت که ناشی از دست به دست شدن ۳۱ میلیون سهم طی ۴ هزار نوبت معاملاتی است.

رشد شاخص بورس  در جریان معاملات

شاخص بورس و اوراق بهادار در جریان معاملات با رشد 31.271 واحدی به پله 93 هزار و 121 واحدی رسید.

بر این اساس ارزش کل معاملات بورس تهران از 2 میلیارد ریال فراتر رفت که طی 24 هزار نوبت معاملاتی انجام شد.

نماد‌های پر بیننده معاملات امروزنماد فولاد، فارس، کگل، فخوز، شبندر با روند صعودی و نماد همراه، تاپیکو با روند نزولی کار خود را به جریان انداخت.

شاخص کل فرابورس در جریان معاملات با 10.23 واحد رشد به پله یک هزار و 70 واحد رسید که براین اساس ارزش کل معاملات از 960 میلیارد ریال فراتر رفت که ناشی از دست به دست شدن 198 میلیون سهم طی 23 هزار نوبت معاملاتی است.

ارزش کل معاملات بورس تهران از ۲ میلیارد ریال فراتر رفت

شاخص بورس و اوراق بهادار در پایان معاملات با رشد ۹۷.۳۱۵ واحدی به پله ۹۳ هزار و ۱۶۵ واحدی رسید.

بر این اساس ارزش کل معاملات بورس تهران از ۲ میلیارد ریال فراتر رفت که طی ۳۶ هزار نوبت معاملاتی انجام شد.

نماد‌های پر بیننده معاملات امروزنماد فولاد، فارس، کگل، فخوز، شبندر با روند صعودی و نماد همراه، تاپیکو با روند نزولی کار خود را به پایان رساند.

شاخص کل فرابورس در پایان معاملات با ۲۰.۲۳ واحد رشد به پله یک هزار و ۷۰ واحد رسید که براین اساس ارزش کل معاملات از یک میلیارد ریال فراتر رفت که ناشی از دست به دست شدن ۲۵۰ میلیون سهم طی ۲۹ هزار نوبت معاملاتی است.