به گزارش اکونا پرس،

به نقل ازکالاخبر؛ بررسی آمار معاملات فروردین ماه ۱۴۰۰ و مقایسه آن با ماه پیش از آن بیان گر رشد دسته جمعی حجم و ارزش معاملات است؛ به طوری که حجم معاملات با رشد ۷۰ درصدی و ارزش معاملات با رشد ۸۵ درصدی نسبت به اسفند ماه ۱۳۹۹ رو به رو بوده است.

طی معاملات فروردین ماه سال جاری، بیشترین حجم و ارزش معاملات به زعفران نگین اختصاص یافت تا با انعقاد یک میلیون و ۹۴۸ هزار و ۳۲۸ قرارداد آتی در سه سررسید اردیبهشت، تیر و شهریور ماه سال جاری ارزشی بالغ بر ۲۸ هزار و ۲۵۲ میلیارد و ۸۴۸ میلیون ریالی برای این دارایی پایه رقم بخورد.

همچنین، انعقاد ۲۶ هزار و ۴۲۲ قرارداد آتی زعفران پوشال برای تحویل در دو سررسید اردیبهشت و شهریور ماه امسال ارزشی بیش از ۲۷۸ میلیارد ریال را در پی داشت.

معامله گران ۶۱۰۸ قرارداد آتی پسته را نیز در دو سررسید فروردین و خرداد منعقد کردند تا ارزش تقریبی ۹۳۸ میلیارد ریالی برای این دارایی پایه ثبت شود.

حجم معاملات زیره سبز نیز در تنها سررسید فعال برای تحویل در خرداد ماه ۱۴۰۰ به ۱۱۱۰ قرارداد آتی و به ارزشی بیش از ۵۵.۷ میلیارد ریال رسید.

در ماه مذکور، تعداد ۱۲۵ هزار و ۹۹۶ قرارداد آتی نقره نیز در سه سررسید فروردین، اردیبهشت و خرداد ماه سال جاری در حالی منعقد گردید که ارزش ۲۴۶۱ میلیارد ریالی برای آن رقم خورد.