به گزارش اکونا پرس،

به نقل از مدیریت ارتباطات فرابورس ایران،مدیرعامل فرابورس ایران در نشست خبری «یک دیدار، یک عرضه» ویژه پذیره‌نویسی اوراق خرید دین شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش با اعلام اینکه رقم حاصل از این پذیره‌نویسی صرف تامین مالی راه‌اندازی ترمینال دوم فرودگاه کیش می‌شود؛ عنوان کرد: این شرکت با استفاده از تنوع ابزارهای مالی در بازار سرمایه و با تکیه بر مطالبات مدت‌دار خود اقدام به انتشار این اوراق کرده است.

 امیر هامونی با بیان اینکه با انتشار اوراق خرید دین، شرکت‌ها می‌توانند مطالبات و اسناد مدت‌دار خـود را بـه کسر فروخته و مشـکل نقدینگی خـود را مرتفع کنند، افزود: در واقع اینجا به نوعی اوراق بهادارسازی حساب‌ها و اسناد دریافتنی صورت می‌گیرد که همان طراحی اوراق بهادار به پشتوانه حساب‌های دریافتنی ناشی از قراردادهای بلندمدت با سررسیدهای بیشتر از یک سال است.

به گفته هامونی اوراق بهادارسازی دارایی‌ها، روند مربوط به تبدیل بخشی از دارایی‌های شرکت به شکل اوراق بهادار است که برای سرمایه‌گذاران در بازار ثانویه قابل قبول باشد و به طور کلی، تمام دارایی‌هایی که می‌توانند جریان نقدی ایجاد کنند، واجد شرایط تبدیل شدن به اوراق بهادار هستند.

وی همچنین یادآور شد: مطابق دستورالعمل انتشار اوراق خرید دین، حساب‌های دریافتنی نیز که مورد اوراق بهادارسازی قرار می‌گیرد، شامل مطالبات مدت‌دار ریالی اشخاص حقوقی از اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از عقود مبادله‌ای مانند فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و جعاله به استثنای سلف است.

مدیرعامل فرابورس به ارکان انتشار این اوراق اشاره کرد و ادامه داد: شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش و شرکت واسط مالی خرداد سوم که به ترتیب بانی و ناشر این اوراق هستند، با انتشار این اوراق به میزان یک هزار میلیارد ریال بر مبنای مطالبات مدت‌دار شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش به تامین مالی برای راه‌اندازی ترمینال دوم فرودگاه کیش اقدام کردند.

هامونی با یادآوری اینکه هدف و فعالیت اصلی شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش بسترسازی به منظور رشد و توسعه اقتصادی، صنعتی، عمرانی، بازرگانی منطقه آزاد کیش از طریق جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی است، اشاره کرد: خوشبختانه این دومین مرتبه است که این شرکت، تامین مالی از طریق فرابورس را تجربه می‌کند؛ اولین اوراق تامین مالی این شرکت صکوک اجاره 3 هزار میلیارد ریالی بود که در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس پذیره‌نویسی شد و از آبان ماه 1398 تا کنون در حال معامله است.