به گزارش اکونا پرس،

همایون حائری، معاون وزیر نیرو در نشست خبری از افزایش خریدوفروش برق در بورس انرژی، افزایش ظرفیت نیروگاه‌های در سال آینده و تنظیم صادرات خبر داد.

سهم بورس انرژی در صنعت برق و نقش گواهی صرفه‌جویی انرژی در این صنعت چیست؟ 

همایون حائری: در سال ۱۴۰۱ سهم بورس انرژی در خریدوفروش برق را افزایش خواهیم داد. برای از بین بردن ناترازی‌های صنعت برق فراگیری بورس انرژی نقش دارد. گواهی صرفه‌جویی انرژی در بورس نیز برای صنایع بالای ۵مگاوات در نظر گرفته‌شده‌است.

کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به علت قیمت‌گذاری دستوری است؟

همایون حائری: در سال‌های گذشته میزان نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری در صنعت برق توسط بخش خصوصی ۳۰درصد بوده، اما هم‌اکنون به علت تغییرات نرخ ارز میزان بازگشت سرمایه طولانی می‌شود که وزارت نیرو برای این امر روش‌های بازگرداندن سرمایه را متنوع می‌کند.