به گزارش اکونا پرس،

به نقل از مدیریت ارتباطات بورس انرژی ایران، امروز فراورده‌های «اکستراکت سبکDAE10 » و «اکستراکت سبکDAE11 » شرکت نفت ایرانول، «اکستراکت» نفت سپاهان، «آیزوریسایکل»، «بلندینگ نفتا»، «حلال ۴۱۰»، «نفتای سنگین تصفیه‌نشده» و «حلال ۴۰۴» پالایش نفت شیراز، «برش سنگین»، «پنتان»، «سوخت کوره سبک» و «نیتروژن مایع» پتروشیمی تبریز، «برش سنگین» پتروشیمی جم، «برش سنگین» شرکت پتروشیمی امیرکبیر، «حلال ۴۰۰»، «حلال ۴۰۲»، «حلال ۴۰۶»، «حلال ۴۱۰» و «حلال ۵۰۳» پالایش نفت اصفهان، «حلال ۴۰۲» پالایش نفت بندرعباس، «حلال ۴۰۲» و «نفتای سبک» پالایش نفت کرمانشاه، «حلال ۵۰۲» و «رافینت» پتروشیمی بیستون، «سی‌اس‌او» پالایش نفت شازند، «سی‌او» پالایش نفت آبادان، «متانول» پتروشیمی زاگرس، «متانول» پتروشیمی شیراز، «متانول» پتروشیمی فن‌آ‌وران و «متانول» پتروشیمی مرجان در رینگ داخلی عرضه می‌شوند. 

دو عرضه دریایی «نفت سفید» و «نفتای سبک» شرکت ملی ایران به همراه «برش هیدروکربن‌های ۵کربنه و بالاتر (C7-C9)» پتروشیمی تبریز نیز میهمان رینگ بین‌الملل بورس انرژی ایران هستند.

معاملات دیروز

بورس انرژی ایران یکشنبه دوم مردادماه ۱۴۰۱ شاهد معامله ۱۶هزار و ۶۵۰ تن فراورده‌‌ هیدروکربوری به ارزش ۲ هزار و ۶۵۶ میلیارد و ۳۷۲ میلیون و ۵۹۳ هزار و ۸۰۰ ریال بود.

روز گذشته «ال‌سی‌او(LCO)» پالایش نفت آبادان، «آیزوریسایکل»، «آیزوفید»، «حلال ۴۰۲» و «حلال ۴۰۴» پالایش نفت تبریز و «آیزوریسایکل»، «پروپان»، «نفتای سبک» و «نفتای سنگین» پالایش نفت تهران در رینگ داخلی و «گاز بوتان» شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین‌الملل معامله شدند.