به گزارش اکونا پرس،

قرارداد اختیار آتی از شنبه هفته جاری راه اندازی شد و تابلوی این معاملات با انعقاد ۳۹۹ قرارداد و ۱۴۴ موقعیت باز در روز نخست راه اندازی اختیار معامله زعفران همراه بود که به گفته تحلیلگران و ناظران بازار این حجم از قراردادهای اختیار آتی در آغاز این معاملات، نشان از استقبال سرمایه‌گذاران دارد.