به گزارش اکونا پرس،

زمانی که اسم حیوان خانگی می آید با توجه با مواردی که تاکنون دیده ایم بی اختیار ذهن به سمت حیواناتی چون سگ، گربه یا گزینه‌هایی از این دست می رود اما موجودی که پسری جوان در یکی از کشورهای غربی در خانه خود نگه می دارد با تمام اینها تفاوت دارد.

ویدئویی که در ادامه نگاه می کنید شاید چندش آور باشد یا اینکه حس ترس را در شما به وجود بیاورد زیرا آنچه در این فیلم مشاهده می کنید عنکبوتی سیاه است که درون دهان این جوان جا خوش کرده است.

گفتنی است؛ با وجود اینکه حیوانات خانگی ویروس، میکروب و متعاقبا بیماری های خطرناک فراوانی را برای ساکنان خانه به همراه می‌آورند، متاسفانه در فرهنگ غرب این امر بسیار رایج است و حتی برخی از شهروندان کشورهای غیر غربی نیز از این اقدام خطرناک الگوبرداری می‌کنند.