به گزارش اکونا پرس،

افرادی که دارای ذوق و سلیقه بالایی هستند، همواره سعی می‌کنند محیط اطراف خود را تغییر دهند و متناسب با ویژگی‌های روحی که از خود سراغ دارند طراحی و چیدمان وسایل اطراف خود را با هدف ایجاد نوآوری و تنوع دست‌خوش تغییر می‌کنند تا بتوانند چشم‌اندازی جدید و به روز داشته باشند.

امروزه با گسترش استفاده مردم از رایانه‌های شخصی یکی از جلوه‌ها و چشم اندازهایی که هر انسانی ساعات بسیار زیادی از روز را با آن مواجه است، تصویر پس‌زمینه دسکتاپ خود محسوب می‌شود. مطالعات نشان می‌دهند انتخاب نوع تصاویر پس زمینه رایانه‌های شخصی نقش تاثیرگذاری در ایجاد روحیه‌های مختلف در انسان بازی می‌کند.

در همین رابطه دریچه فناوری باشگاه خبرنگاران جوان، هر هفته برترین تصاویر پس‌زمینه در سطح جهان را برای مخاطبان خود جمع‌آوری کرده و امکان دانلود آنها را فراهم می‌کند. در ادامه می‌توانید 20 تصویر برتر پس‌زمینه مربوط به هفته سوم خرداد ماه 1397 را دریافت نمایید:

 

تصویر شماره (20)

برترین تصاویر پس‌زمینه جهان در هفته سوم خرداد ۱۳۹۷

خالق اثر: John Mcsporran

موضوع اثر: Nature

نوع تصویر: رنگی

سایز تصویر: 1366x768

برترین تصاویر پس‌زمینه جهان در هفته اول خرداد 1397

تصویر شماره (19)

برترین تصاویر پس‌زمینه جهان در هفته سوم خرداد ۱۳۹۷

خالق اثر: Maria Eklind

موضوع اثر: Nature

نوع تصویر: رنگی

سایز تصویر: 1366x768

برترین تصاویر پس‌زمینه جهان در هفته اول خرداد 1397

تصویر شماره (18)

برترین تصاویر پس‌زمینه جهان در هفته سوم خرداد ۱۳۹۷

خالق اثر: Jessica Lewis

موضوع اثر: Sport

نوع تصویر: رنگی خاکستری

سایز تصویر: 1366x768

برترین تصاویر پس‌زمینه جهان در هفته اول خرداد 1397

تصویر شماره (17)

برترین تصاویر پس‌زمینه جهان در هفته سوم خرداد ۱۳۹۷

خالق اثر: FreeArt123

موضوع اثر: Game

نوع تصویر: تیره

سایز تصویر: 1366x768

برترین تصاویر پس‌زمینه جهان در هفته اول خرداد 1397

تصویر شماره (16)

برترین تصاویر پس‌زمینه جهان در هفته سوم خرداد ۱۳۹۷

خالق اثر: Emilio Küffer

موضوع اثر: Emotions

نوع تصویر: رنگی تاریک

سایز تصویر: 1366x768

برترین تصاویر پس‌زمینه جهان در هفته اول خرداد 1397

تصویر شماره (15)

برترین تصاویر پس‌زمینه جهان در هفته سوم خرداد ۱۳۹۷

خالق اثر: xresch

موضوع اثر: Sport

نوع تصویر: طراحی - بزرگنمایی

سایز تصویر: 1366x768

برترین تصاویر پس‌زمینه جهان در هفته اول خرداد 1397

تصویر شماره (14)

برترین تصاویر پس‌زمینه جهان در هفته سوم خرداد ۱۳۹۷

خالق اثر: Brett Levin

موضوع اثر: Cars

نوع تصویر: رنگی

سایز تصویر: 1366x768

برترین تصاویر پس‌زمینه جهان در هفته اول خرداد 1397

تصویر شماره (13)

برترین تصاویر پس‌زمینه جهان در هفته سوم خرداد ۱۳۹۷

خالق اثر: Masaaki Komori

موضوع اثر: Flower

نوع تصویر: خاکستری - بزرگنمایی

سایز تصویر: 1366x768

برترین تصاویر پس‌زمینه جهان در هفته اول خرداد 1397

تصویر شماره (12)

برترین تصاویر پس‌زمینه جهان در هفته سوم خرداد ۱۳۹۷

خالق اثر: Sharosh Rajasekher

موضوع اثر: City

نوع تصویر: رنگی تیره

سایز تصویر: 1366x768

برترین تصاویر پس‌زمینه جهان در هفته اول خرداد 1397

تصویر شماره (11)

برترین تصاویر پس‌زمینه جهان در هفته سوم خرداد ۱۳۹۷

خالق اثر: Jonas Alferez

موضوع اثر: Nature

نوع تصویر: رنگی

سایز تصویر: 1366x768

برترین تصاویر پس‌زمینه جهان در هفته اول خرداد 1397

تصویر شماره (10)

برترین تصاویر پس‌زمینه جهان در هفته سوم خرداد ۱۳۹۷

خالق اثر: Zengame

موضوع اثر: City

نوع تصویر: رنگی تاریک

سایز تصویر: 1366x768

برترین تصاویر پس‌زمینه جهان در هفته اول خرداد 1397

تصویر شماره (9)

برترین تصاویر پس‌زمینه جهان در هفته سوم خرداد ۱۳۹۷

خالق اثر: Eric Muhr

موضوع اثر: Nature

نوع تصویر: تاریک - بزرگنمایی

سایز تصویر: 1366x768

برترین تصاویر پس‌زمینه جهان در هفته اول خرداد 1397

تصویر شماره (8)

برترین تصاویر پس‌زمینه جهان در هفته سوم خرداد ۱۳۹۷

خالق اثر: Dion Tavenier

موضوع اثر: Sea

نوع تصویر: رنگی

سایز تصویر: 1366x768

برترین تصاویر پس‌زمینه جهان در هفته اول خرداد 1397

تصویر شماره (7)

برترین تصاویر پس‌زمینه جهان در هفته سوم خرداد ۱۳۹۷

خالق اثر: john mcsporran

موضوع اثر: Nature

نوع تصویر: رنگی

سایز تصویر: 1366x768

برترین تصاویر پس‌زمینه جهان در هفته اول خرداد 1397

تصویر شماره (6)

برترین تصاویر پس‌زمینه جهان در هفته سوم خرداد ۱۳۹۷

خالق اثر: Michal Jarmoluk

موضوع اثر: Sport

نوع تصویر: خاکستری

سایز تصویر: 1366x768

برترین تصاویر پس‌زمینه جهان در هفته اول خرداد 1397

تصویر شماره (5)

برترین تصاویر پس‌زمینه جهان در هفته سوم خرداد ۱۳۹۷

خالق اثر: Masaaki Komori

موضوع اثر: Romance

نوع تصویر: تیره - بزرگنمایی

سایز تصویر: 1366x768

برترین تصاویر پس‌زمینه جهان در هفته اول خرداد 1397

تصویر شماره (4)

برترین تصاویر پس‌زمینه جهان در هفته سوم خرداد ۱۳۹۷

خالق اثر: John Volante

موضوع اثر: Car

نوع تصویر: تاریک

سایز تصویر: 1366x768

برترین تصاویر پس‌زمینه جهان در هفته اول خرداد 1397

تصویر شماره (3)

برترین تصاویر پس‌زمینه جهان در هفته سوم خرداد ۱۳۹۷

خالق اثر: Kat Smith

موضوع اثر: Friendship

نوع تصویر: سیاه و سفید

سایز تصویر: 1366x768

برترین تصاویر پس‌زمینه جهان در هفته اول خرداد 1397

تصویر شماره (2)

برترین تصاویر پس‌زمینه جهان در هفته سوم خرداد ۱۳۹۷

خالق اثر: Duong Tran Quoc

موضوع اثر: Love

نوع تصویر: رنگی تیره

سایز تصویر: 1366x768

برترین تصاویر پس‌زمینه جهان در هفته اول خرداد 1397

تصویر شماره (1)

برترین تصاویر پس‌زمینه جهان در هفته سوم خرداد ۱۳۹۷

خالق اثر: eberhard

موضوع اثر: Nature

نوع تصویر: رنگی تاریک

سایز تصویر: 1366x768