به گزارش اکونا پرس،

هم تیمی های سردار معتقدند عزیزترین فرد زندگی آزمون، سریک هست.

به همین خاطر هم می خوان «سریک» رو ببینن تا بفهمن این رابطه پدر و پسری چطوری شکل گرفته.

شما سریک رو تماشا کردید؟

سانس های فیلم «سریک»

چهارشنبه ۲۰ تیر: خانه هنرمندان (ساعت ۲۰)

پنجشنبه ۲۱ تیر: موزه سینما (ساعت ۱۵)

جمعه ۲۲ تیر: سینما فرهنگ‌ (ساعت ۱۷)

پردیس چارسو (ساعت ۱۶)

پردیس باغ کتاب (ساعت ۱۶)

شنبه ۲۳ تیر: خانه هنرمندان (ساعت ۱۶)

موزه سینما (ساعت ۱۶:۳۰)

یکشنبه ۲۴ تیر: پردیس هویزه مشهد (ساعت ۱۵)

تماشاخانه پارس کرمان (ساعت ۱۷)

سیتی سنتر اصفهان (ساعت ۱۹)

دوشنبه ۲۵ تیر: چهار باغ اصفهان (ساعت ۱۶:۴۵)

سینمای گلستان شیراز (۱۷:۳۰)

سه شنبه ۲۶ تیر: پردیس هویزه مشهد (ساعت ۱۹)

هنر و تجربه بابل (ساعت ۱۴:۴۵)