به گزارش اکونا پرس،

در ادامه می توانید تصاویر اختصاصی سیمرغ را از اکران مردمی فیلم مرداد مشاهده نمایید.

مهتاب کرامتی در اکران مردمی مرداد، تصویر مهتاب کرامتی

مهتاب کرامتی در اکران مردمی مرداد

رعنا آزادی ور در اکران مردمی مرداد، تصویر رعنا آزادی ور

رعنا آزادی ور در اکران مردمی مرداد

اکران مردمی مرداد، حضور هنرمندان در اکران مردمی مرداد

اکران مردمی مرداد

حضور عوامل در اکران مردمی مرداد،مهتاب کرامتی و رعنا آزادی ور در اکران مرداد

حضور عوامل در اکران مردمی مرداد

مهتاب کرامتی و رعنا آزادی ور در اکران مردمی مرداد،حضور عوامل در اکران مرداد

مهتاب کرامتی و رعنا آزادی ور در اکران مردمی مرداد

حضور عوامل فیلم مرداد در پردیس مگامال،بهمن کامیار و مهتاب کرامتی در اکران مرداد

حضور عوامل فیلم مرداد در پردیس مگامال

رعنا آزادی ور و مهتاب کرامتی،تصویر مهتاب کرامتی و رعنا آزادی ور در اکران مرداد

رعنا آزادی ور و مهتاب کرامتی

بهمن کامیار در اکران فیلم مرداد،رعنا آزادی ور و مهتاب کرامتی در اکران مرداد

بهمن کامیار در اکران فیلم مرداد

اکران مردمی مرداد با حضور پرشور مردم،اکران مرداد در مگامال

اکران مردمی مرداد با حضور پرشور مردم

اکران مردمی مرداد با حضور هنرمندان، اکران مرداد در مگامال

اکران مردمی مرداد با حضور هنرمندان

اکران مردمی مرداد،رعنا آزادی ور در اکران مرداد

اکران مردمی مرداد

اکران مردمی مرداد در پردیس مگامال،مهتاب کرامتی و رعنا آزادی ور در اکران مرداد

اکران مردمی مرداد در پردیس مگامال

حضور هنرمندان در اکران مردمی مرداد،رعنا آزادی ور و مهتاب کرامتی

حضور هنرمندان در اکران مردمی مرداد

تصویر مهتاب کرامتی،مهتاب کرامتی در مگامال

تصویر مهتاب کرامتی

اکران مردمی مرداد با حضور علاقه مندان، اکران مرداد در مگامال