به گزارش اکونا پرس،

در کمال شگفتی دو پسر بچه چینی در ارتفاعی ده‌ها متر بالاتر از سطح زمین مشغول بازی بودند.

تصاویر ضبط شده به وسیله یک شهروند چینی دو پسر بچه را در حال بازی در طبقه 33 برجی در شمال کشور چین نشان می‌دهد. کودکان در ارتفاعی که نفس هر بیننده‌ای را در سینه حبس می‌کند با آرامشی خاص و بدون ترس مشغول بازی هستند و به راحتی در آن ارتفاع به عقب و جلو حرکت می‌کنند. به نظر می‌رسد کودکان از پنجره برای بازی به لبه بدون حفاظ برج آمدند.

همسایگان این دو کودک پس از رویت بازی پسر بچه‌ها گفتند: ما به شدت وحشت کرده و نگران کودکان بودیم، قبلا بارها به مدیر برج تذکر داده بودیم که برای جلوگیری از خروج کودکان از پنجره حفاظی در قسمت خارجی آن نصب کند.