به گزارش اکونا پرس،

هاتاوی عکسی جدید از خودش در اینستاگرام به اشتراک گذاشت که یکی از طرفدارانش در کامنت‌ها از زیبایی او تعریف کرد و این با واکنش متفاوت هاتاوی همراه شد.
هاتاوی در واکنش به کامنت این طرفدارش که از زیبایی او تعریف کرده بود نوشت:
"جدى؟ قبل از گرفتن عکس ٣ساعت آرایشم طول کشید، نزدیک ٢٠ کیلو مو روى سَرَم گذاشتن و یک عالمه مژه بهم چسبوندن!"