به گزارش اکونا پرس،

در حاشیه گرانی گوشت گوسفندی، مرغ و ماهی در بازار در کنار کاهش قدرت خرید مردم، احسان گنجی این کارتون را با عنوان «جیره بندی» در شهرونگ منتشرکرد.

کاریکاتور: جیره‌بندی گوشت و مرغ شروع شد!