به گزارش اکونا پرس،

استیضاح وزیر کار، عدم رای اعتماد مجلس به علی ربیعی و خروج او از کابینه، سوژه کارتون محمد طحانی در ابتکار شده؛ سوژه ای که با تیتر «وزیر کار، بیکار شد» همخوانی دارد.

کاریکاتور: علی ربیعی در صف بیکار‌ها!