به گزارش اکونا پرس،

پزشک_فراری_از_کارتخوان هشتگ جدیدی  است که به تازگی در فضای مجازی  منتشر شده است.کاربران در شهرهای مختلف همراه با این هشتگ به  معرفی پزشکانی می‌پردازند که به دلایل مختلف  از کارتخوان  در مطب هایشان استفاده نمی کنند.

ضعف سیستم مالیاتی کشور باعث شده که ابهاماتی در پرداخت مالیات برخی از مشاغل به وجود بیاید.کاربران همراه با انتشار این هشتگ به سایر تجربیات  خود در این زمینه اشاره کردند که مثلا برخی از آرایشگاه‌های زنان و یا برخی از مراکز درمانی به بهانه های مختلف به مراجعان خود گوشزد می‌کنند که دستگاه کارت خوان ندارند و برای پرداخت هزینه به بیرون از مراکز مورد نظر رجوع کنندو پول از دستگاه‌های خودپرداز دریافت کنند.می توان بیان کرد که اگر سیستم مالیاتی شفاف و کارآمد باشد دیگر شاهد فرار مالیاتی ای نخواهیم بود.

اعتراض کاربران به پزشکان فراری از کارتخوان+ تصاویر

اعتراض کاربران به پزشکان فراری از کارتخوان+ تصاویراعتراض کاربران به پزشکان فراری از کارتخوان+ تصاویر

اعتراض کاربران به پزشکان فراری از کارتخوان+ تصاویر

اعتراض کاربران به پزشکان فراری از کارتخوان+ تصاویر

اعتراض کاربران به پزشکان فراری از کارتخوان+ تصاویر

اعتراض کاربران به پزشکان فراری از کارتخوان+ تصاویر

اعتراض کاربران به پزشکان فراری از کارتخوان+ تصاویر

اعتراض کاربران به پزشکان فراری از کارتخوان+ تصاویر

اعتراض کاربران به پزشکان فراری از کارتخوان+ تصاویر

اعتراض کاربران به پزشکان فراری از کارتخوان+ تصاویر

اعتراض کاربران به پزشکان فراری از کارتخوان+ تصاویر

اعتراض کاربران به پزشکان فراری از کارتخوان+ تصاویر

اعتراض کاربران به پزشکان فراری از کارتخوان+ تصاویر

اعتراض کاربران به پزشکان فراری از کارتخوان+ تصاویراعتراض کاربران به پزشکان فراری از کارتخوان+ تصاویر

اعتراض کاربران به پزشکان فراری از کارتخوان+ تصاویر

اعتراض کاربران به پزشکان فراری از کارتخوان+ تصاویر

اعتراض کاربران به پزشکان فراری از کارتخوان+ تصاویر

اعتراض کاربران به پزشکان فراری از کارتخوان+ تصاویر

اعتراض کاربران به پزشکان فراری از کارتخوان+ تصاویر

اعتراض کاربران به پزشکان فراری از کارتخوان+ تصاویر

اعتراض کاربران به پزشکان فراری از کارتخوان + تصاویر

اعتراض کاربران به پزشکان فراری از کارتخوان + تصاویر

اعتراض کاربران به پزشکان فراری از کارتخوان + تصاویر

اعتراض کاربران به پزشکان فراری از کارتخوان + تصاویر