چهره چارلی چاپلین با کلاه و شبیل معروفش مشهورترین چهره سینمایی جهان است اما افراد کمی در جهان هستند که چهره واقعی او را می‎شناسند.

چهره واقعی چارلی چاپلیین