به گزارش اکونا پرس،

در  گواهی نامه‌ای که در ادامه مشاهده می کنید، مربوط به فردی می‌شود که در شهریور سال1316 موفق شده است از اداره ماشین تحریر کنتینانتال تصدیق نامه‌ی ماشین نویسی دریافت کند که طبق توضیحات در این گواهینامه اگر 50 کلمه  صحیح فارسی با پنجاه کلمه صحیح خارجی در یک دقیقه با ده انگشت خود تایپ شود رتبه ممتاز گرفته و تصدیق درجه یک به کارآموز داده می‌شود.

حائزین تصدیق‌نامه درجه دوم باید 35 کلمه صحیح فارسی و 50 کلمه صحیح خارجی در یک دقیقه تحریر نمایند. همچنان اگر کارآموز 25 کلمه صحیح فارسی با 35 کلمه صحیح خارجی را در یک دقیقه تحریر کند تصدیق نامه درجه سوم به وی داده می‌شد.

شرایط تایپیست شدن در 80 سال پیش