در حالی که تنها یک سال از بحران دیپلماتیک عربستان با قطر می گذرد، سعودی ها این بار بحران دیگری را در روابط خود این بار با کانادا ایجاد کرده اند که به نظر می رسد از کنترل خارج شده است. اما در طولانی مدت بعید است دولت ریاکار و کاسبی چون کانادا حاضر بشود از دلارهای نفتی سعودی به این راحتی چشم بپوشد.