به گزارش اکونا پرس،

بر روی کوه نوارهای سرخ، سفید و قهوه‌ای رنگی وجود دارد که به شکل موج خودنمایی می‌کنند. رنگ­های گوناگون این نقش حاصل وجود چندین لایه خاک است که هر کدام دارای عناصر ویژه‌ای هستند و به طور منظمی شکل گرفته‌اند.

کوه اژدها گرمسار

این ساختار دیدنی از سنگ ماسه، شیل و سنگ جوش تشکیل شده است. نیروها از دو جهت و همزمان وارد شده و باعث ایجاد چین‌ها روی کوه شده است. به این پدیده در علم زمین‌شناسی، چین مرکب می­‌گویند. مردم محلی کوه­ی را که شامل این پدیده‌ی دیدنی است، کوه اژدها می‌نامند که علت این نام گذاری به احتمال زیاد شباهت نوارهای سرخ و قهوه‌ای رنگ به اژدها است.

کوه اژدها گرمسار

الیته روایت دیگری نیز وجود دارد که گفته می‌شود رستم، قهرمان اساطیری ایران در این محل به همراه رخش با اژدها درگیر شده و آن را نابوده کرده است. طبق این روایت، نقش روی کوه بر اثر پرتاب جسد اژدها توسط رستم بر روی کوه ایجاد شده است.

نکته: این باور هیچ پایه‌ی علمی و تاریخی ندارد.

کوه اژدها گرمسار

سمت شرق چین اژدها منتهی به «گسل اژدها» و سمت غرب منتهی به «شغال دره» می‌شود. گسل نرمال اژدها باعث جدا شدن دو توده می‌شود که یکی به سن ائوالیگوسن و دیگری میو پلیوسن است.

کوه اژدها گرمسار

 گسل گرمسار نیز کل منطقه را تحت تاثیر قرار داده و از پای کوه اژدها رد می‌شود. این استرس‌ها باعث شده تا چین خوردگی که در تصویر دیده می‌شود از حالت افقی خود خارج شده و شکلی مانند اژدها پیدا کند.

دسترسی: کوه اژدها از طریق جاده ارتباطی تهران- گرمسار، قبل از ورودی شهر گرمسار قابل مشاهده و دسترسی است.

کوه اژدها گرمسار

کوه اژدها گرمسار

کوه اژدها گرمسار