به گزارش اکونا پرس،

 عکس زیر حضور مقتدی صدر را در جایگاه وی آی پی هیئت خادم الرضای قم نشان می‌دهد.

مقتدی صدر در جایگاه وی آی پی خادم الرضا