به گزارش اکونا پرس،

 این شرکت نوعی بالش طراحی کرده است که در هر مکانی به راحتی قابل استفاده است و با قرار گرفتن به دور سر، مشکل بی خوابی را برطرف می کند. با استفاده از این بالش می توان در مترو و اتوبوس به راحت بخوابند.