حکمت ۵۴ نهج البلاغه، نصب شده در خیابان‌های لندن

هیچ ثروتی، چون عقل.

هیچ فقری، چون نادانی.

هیچ میراثی، چون ادب.

و هیچ پشتیبانی، چون مشورت نیست

نهج البلاغه در خیابان‌های لندن+عکس