عادل فردوسی پور در شرایطی در مراسم ترحیم مرحوم بهرام شفیع حضور یافت که جماعت سلفی‌بگیران باز هم دردسر بزرگی شکل دادند.

در شرایطی که پیش از این نیز بارها به موضوع سلفی گرفتن با چهره‌ها در جریان مراسم ترحیم برخی چهره‌ها پرداخته شده بود، اما بار دیگر افرادی که در این مراسم (ترحیم بهرام شفیع) حضور یافته بودند، بدون توجه به شان مراسم، برای گرفتن سلفی با عادل صحنه‌های زشتی را خلق کردند!

 

هجوم برای گرفتن سلفی با عادل فردوسی پور

هجوم برای گرفتن سلفی با عادل فردوسی پور