بهاره رهنما عکس جدیدی از خودش را منتشر کرده است.

این بازیگر 44 ساله به تبلیغ برای یک برند رنگ مو پرداخته است و مدل تبلیغاتی این رنگ مو شده است!

 

عکس منتشر شده توسط بهاره رهنما

عکس منتشر شده توسط بهاره رهنما