این دومین خودکشی از روی پل طبیعت بود که نخستین بار پسر جوانی در ساعت ۱۶:۳۰ دقیقه ۳۰ تیرماه سال ۹۵ رقم زد و بعد از ۲ سال مرد جوانی با پریدن از روی پل طبیعت به زندگی خود پایان داده است.

خودکشی یک مرد از روی پل طبیعت +عکس