شباهت بسیار زیاد این جاذبه با گرندکانیون آمریکا (Grand Canyon National Park) ویژگی خاصی است که در کمتر موردی دیده می‌شود. در ادامه تصاویری از شباهت این دو جاذبه گردشگری مشاهده می‌کنید.

شباهت عجیب دو جاذبه گردشگری ایران و آمریکا! +تصاویر

شباهت عجیب دو جاذبه گردشگری ایران و آمریکا! +تصاویر

شباهت عجیب دو جاذبه گردشگری ایران و آمریکا! +تصاویر

باشگاه خبرنگاران