به گزارش اکونا پرس،

در تصاویر زیر بازیکنان را مشاهده می کنید:

1771_352

 

1773_119

 

1775_386