به گزارش اکونا پرس،

مردی که صورتش را با دستمال سر جهت پنهان کردن هویت اش از نیرو‌های امنیت محلی شهر دوبی پوشانده بود و کلاه ایمنی بر سرش نگذاشته بود از دیوار شیشه‌ای کوچکی بالا رفت و دوچرخه کوهستانی اش را روی لبه یک متری قرار داد. سپس به دقت در امتداد لبه به گوشه ساختمان دوچرخه سواری کرد. او در گوشه ساختمان توقف کرد و به طرفداران اینترنتی اش منظره ترسناک زیر پای خود را نشان داد. بعد به نقطه شروع اش برگشت و به دوچرخه سواری خود پایان داد.

اقدام ترسناک یک دوچرخه سوار در دوبی+عکس