به گزارش اکونا پرس،

این دریاچه در فصل زمستان تصاویر زیبا و شگفت‌انگیزی را در برابر دیدگان بینندگان قرار می‌دهد. امروز برای شما گوشه‌هایی از زیبایی ساحل یخ‌زده‌ی دریاچه‌ی بالاتون را قرار داده‌ایم. با ما همراه باشید.

 

تصاویری شگفت‌انگیز از ساحلی یخ‌زده

تصاویری شگفت‌انگیز از ساحلی یخ‌زده

تصاویری شگفت‌انگیز از ساحلی یخ‌زده

تصاویری شگفت‌انگیز از ساحلی یخ‌زده

تصاویری شگفت‌انگیز از ساحلی یخ‌زده

تصاویری شگفت‌انگیز از ساحلی یخ‌زده

تصاویری شگفت‌انگیز از ساحلی یخ‌زده

تصاویری شگفت‌انگیز از ساحلی یخ‌زده

تصاویری شگفت‌انگیز از ساحلی یخ‌زده

تصاویری شگفت‌انگیز از ساحلی یخ‌زده

تصاویری شگفت‌انگیز از ساحلی یخ‌زده

تصاویری شگفت‌انگیز از ساحلی یخ‌زده

تصاویری شگفت‌انگیز از ساحلی یخ‌زده

تصاویری شگفت‌انگیز از ساحلی یخ‌زده

تصاویری شگفت‌انگیز از ساحلی یخ‌زده

تصاویری شگفت‌انگیز از ساحلی یخ‌زده

تصاویری شگفت‌انگیز از ساحلی یخ‌زده