این زنان پرستار مدتی پیش عکسی از خود در لباس پرستاری در حالی که حامله بودند در شبکه های اجتماعی منتشر کردند. این عکس بازتاب زیادی در صفحات مجازی و رسانه ها داشت.

حالا آنها نوزادان خود را نیز به بیمارستان می آورند.

سوزان، بریتنی، اشلی، سارا، ربکا، گوئن و میشل پرستاران بیمارستان آندرسون در ایلیوی هستند که عکس آنها شش ماه پیش در صفحات مجازی دست به دست شد. برخی نیز این عکس را دستمایه طنز قرار داده و گفتند همه با هم قرار گذاشتند و باردار شدند!

نوزادان متولد شده 4 دختر و 3 پسر هستند. دو نوزاد این پرستاران یک نام دارند.

(تصاویر) زایمان

(تصاویر) زایمان

(تصاویر) زایمان

(تصاویر) زایمان

(تصاویر) زایمان

(تصاویر) زایمان

(تصاویر) زایمان

 

(تصاویر) زایمان

(تصاویر) زایمان

(تصاویر) زایمان

(تصاویر) زایمان

منبع: فرارو