مردم آمریکا با آمدن گردباد قطبی و رسیدن دما به منفی سی درجه از این داستان بهره برده و چالش شلوار یخ زده راه انداخته‌اند.

چالش شلوار یخ زده در آمریکا +عکس

چالش شلوار یخ زده در آمریکا +عکس

خبرآنلاین