این عکس ۸۳ سال قبل، یعنی در سال ۱۹۳۶ میلادی به ثبت رسیده است؛ وقتی که هیتلر ۴۷ساله بود و ۳ سال بعد از آن، جنگ جهانی دوم شروع شد.