به گزارش اکونا پرس،

 این دوره شانزدهمین دوره برگزاری فشن شوی سگ ها در این شهر است که در آن صاحبان سگ ها با پوشیدن لباس های عجیب و غریب به تن سگ ها آنها را به نمایش می گذارند.

برخی از لباس های این سگ ها را طراحان معروف لباس طراحی کرده اند. دوستداران این حیوانات خانگی از سراسر جهان در نیویورک جمع شده و هزینه های گزاف برای شرکت در این نمایشگاه صرف می کنند.

(تصاویر)

 

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

 

 

 

 

 

 

 

 

(تصاویر)

(تصاویر)

 

 

 

(تصاویر)

منبع : فرارو