زهره فکورصبور با انتشار این عکس نوشت:

اگر تکیه گاهت خدا باشد،هرگز زمین نخواهی خورد. از خدا ممنووووونم که در کنار دوستانی کار میکنم که دلشون یه دریاست،اقای فرزاد خرمی بازیگر و خواننده خوش اتیه ای که در کنارشون واقعا راحت کار کردیم،خدا یار و یاورتون.

اینستا