علت وقوع این حادثه رانندگی از سوی پلیس راهور در دست بررسی است.

5173713

5173715