جراحان در تلاشی ۹۰ دقیقه‌ای توانستند با کمترین خونریزی میلگرد را از سر وی بیرون بکشند.

فرورفتن میلگرد در سر کارگر ۲۱ ساله هندی +عکس دلخراش