سروش رفیعی در این پست نوشت:آدمی رو که دقیقاً میدونه کجا داره میره، نمیشه متوقفش کرد