جیلس بدر عکاسی که این عکس ها را از زنان موتورسوار گرفته می گوید: موتورسیکلت نماد آزادی است، به خصوص در این منطقه از جهان که زنان همیشه از حقوقی مشابه زنان برخوردار نیستند.

او به لبنان، کویت، اردن، بحرین، مصر، فلسطین اشغالی، عربستان و امارات رفته و تصاویری از زنان موتورسوار ثبت کرده است.

این عکاس می گوید: این زنان هستند که می خواهند همه چیز را به حرکت درآورند و نترسند، آنها می خواهند سنت ها و ذهنیت ها را از بین ببرند.
 

(تصاویر)اردن

(تصاویر)اردن

(تصاویر)اردن

(تصاویر)اردن

(تصاویر)لبنان

 

(تصاویر)فلسطین

(تصاویر)فلسطین

(تصاویر)عربستان سعودی

(تصاویر)عربستان سعودی

(تصاویر)بحرین

(تصاویر)بحرین

(تصاویر)بحرین

منبع: فرارو