به گزارش اکونا پرس،

 آگهی عجیب فروش شهاب سنگ منظومه شمسی به قیمت یک میلیارد تومان در  سایت دیوار را مشاهده می کنید.

آگهی عجیب فروش شهاب سنگ با قیمت نجومی + عکس