در این تصویر ۵۰ میلیون وجه رایج مملکت رو مشاهده میکنید +عکس