به گزارش اکونا پرس،

در این مراسم الیزابت دوم ملکه انگلیس، ملکه لتیسیای اسپانیا، ملکه ماکسیمای هلند، کامیلا، دوشس کورنوال، کاترین، دوشس کمبریج و دیگر اعضای خاندان سلطنتی انگلیس حضور داشتند.

نشان بند جوراب Order of garter در حال حاضر بالاترین و یکی از قدیمی ترین نشان های سلطنتی در بریتانیاست و به افرادی اعطا می شود که خدماتی در زمینه سیاسی، نظامی، اقتصادی و خدمت به ملکه داشته اند.

نشان شامل یک بند جوراب جواهرنشان (که به پا بسته می‌شود، حمایل آبی گل گندم که به صورت مورب بر سینه قرار می‌گیرد، نشان ستاره الماس که بر سینه و روی حمایل نصب می‌شود و جعبه نقره شکاف دار که برای حمل نشان استفاده می‌گردد است. نشان بندجوراب توارثی نیست و الزاماً پس از فوت صاحب آن به دولت انگلستان بازمی‌گردد.

از سال 1948 همه ساله در ماه ژوئن مراسمی برگزار می شود که در آن ملکه و دارندگان این نشان یک شنل(لباس بلند) آبی می پوشند.

مراسم این گونه شروع می شود که ابتدا ملکه به فرد جدیدی که این عنوان را گرفتند نشان ها را در اتاق پادشاهی کاخ ویندسور اعطا می کند. سپس ملکه و شاهزاده فیلیپ دوک ادینبورگ مراسم ناهاری با این افراد دارند و سپس همگی پیاده به سمت کلیسای سنت جورج می روند. در کلیسا مراسم کوتاهی برگزار می شود و سپس ملکه و سایر اعظا با کالسکه و ماشین به کاخ بازمی‌گردند.

 

(تصاویر)

(تصاویر)

 

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

 

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

 

(تصاویر)

 

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

منبع: فرارو