تیپ عجیب آقای بازیگر با پاچه ورمالیده در یک مراسم رسمی +عکس