کوین دوولی 57 ساله این عکس ها را در سفر به بوتسوانا گرفته است. در این عکس ها پلنگ گرسنه به سمت شاخ دراز یورش برده و روی هوا این حیوان را شکار می کند.

سرعت باورنکردنی پلنگ شگفتی این عکاس را در پی داشته است.

شاخ دراز برای لحظاتی تلاش کرد از چنگال پلنگ فرار کند اما غیرممکن بود و در نهایت توسط شکارچی خورده شد.

کوین دوولی می گوید این عکس ها قطعا بخشی برجسته از دوران عکاسی من هستند.

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)