به گزارش اکونا پرس،

ملانیا ترامپ 49 ساله روز دوشنبه کاخ سفید را به ویرجینیای غربی ترک کرد تا با رهبران فدرال، ایالتی و محلی درباره بحران مواد مخدر دیدار کند.

ملانیا ترامپ هنگام پیاده شدن از هواپیما با وزش شدید باد مواجه شد. او پس از دیدار با مقامات ویرجینیا و شرکت در جلسات هنگامی که قصد بازگشت به واشنگتن و کاخ سفید را داشت با بارش باران شدید نیز روبه رو شد.

 

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)