حیوانی که حاصل تولید مثل گورخر نر و اسب ماده است+عکس